Integrerede ledelsessystemer
miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, sundhed, sikkerhed 

 

Nitob-systemet i korte træk


 • Dokumentstyring med intelligent dokumentautomatisering.

 • Referencer fra dokumenter til standarder og krav.

 • Aktivering af dokumentindhold vha. kalender og email.

 • Aktivitetsplanlægning og hændelsesregistrering.

 • Auditplanlægning og evaluering.

 • Organisation; afdelinger og personer.

 • Fuld online vejledning.

 • Materieladministration og vedligeholdelsesplanlægning.

 • Farlige stoffer, registrering og administration.

 • Nitob er et Cloud baseret ledelsessystem.

 • Nitob er et "plug and play" system.

 • Nitob kræver ikke it-konsulenter ifm. installation.

 • Nitob kræver blot en pc'er med adgang til internet.

 • Nitob kan anvendes på flere samtidige lokationer.

 • Nitob foretager automatisk backup af alle data.

 • Nitob datasikkerheden er markant stor.

 • Nitob kan anvendes til et ubegrænset antal brugere.

 • Nitob betales efter forbrug.

Som en erhvervsmand spontant udbrød, " ... et sandt no-nonsense system, enkelt, stærkt og ligetil "