Integrerede ledelsessystemer
miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, sundhed, sikkerhed 

 

Modul

Materiel & Stof  

Beskrivelse

 

Materiel & Stof anvendes af virksomheder som planlægger, udfører og dokumenterer deres kontrol- og vedligeholdelsesopgaver i relation til kvalitet, sikkerhed, miljøforhold, energiforbrug, økonomi og lignende.

Administration af data - alle informationer samles ét sted i virksomheden.

Materiel anvendes til administration af stamdata på værktøj, måleudstyr, maskiner, køretøjer, installationer etc. samt til planlægning og dokumentation af vedligeholdelse og kontrol i forbindelse med anskaffelse, drift, reparation og skrotning.

Stof anvendes til administration af stamdata på stoffer og materialer, samt til planlægning og dokumentation på aktiviteter indenfor anskaffelse, drift, karantæne og bortskaffelse.

For såvel materiel som stoffer kan der oprettes leverandørdata, brugermanualer, datablade etc..

Krydsreferencer mellem materiel og stoffer. 

Med krydsreferencer mellem materiel og stoffer fås overblik over hvilke stoffer som anvendes på virksomhedens materiel og vice versa. Informationer som 

Periodisk tilbagevendende opgaver og hændelsesregistrering

Ved at kombinere informationer fra øvrige Nitob-dokumenter kan der opsættes regler for såvel periodisk tilbagevendende opgaver, såvel som adhoc opgaver.

Via mail adviserer Nitob-systemet automatisk relevante personer om forestående opgaver og om eventuelle overskridelser af deadlines.

Ved registrering af hændelser som fx arbejdsulykker, kundereklamationer og fejl kan materiel og stoffer knyttes til registreringen. Koblingen betyder, at der let kan skabes overblik over sammenhæng mellem materiel og virksomhedens miljø, arbejdsmiljø, kvalitet etc..


Målgruppe

Alle virksomheder som skal dokumentere et styret forløb for anvendelse af materiel og stoffer, fx:
 • Industri & håndværksvirksomheder af enhver art.
 • Forskningsbaserede virksomheder med laboratorier etc.
 • Detail- og grossistvirksomheder indenfor fødevaresektoren.
 • Transportvirksomheder, lagerhoteller etc.
 • Forsyningsvirksomheder, forbrændingsanlæg, havne etc.
 • Materielgårde, maskinstationer etc.
 • Virksomheder i sundhedssektoren, hospitaler, klinikker, apoteker etc.

Anvendelse

Materiel & Stof anvendes blandt andet i forbindelse med:

 • Præventiv vedligeholdelse af maskiner og andet udstyr.
 • Kalibrering af måleudstyr.
 • Overvågning af materiel og stoffer
 • Administration af kontrolpligtigt materiel.
 • Administration og evaluering af farlige stoffer.

Teknik

Materiel & Stof forudsætter anvendelse af Nitob-systemet. Der er mulighed for et ubegrænset antal enheder og aktiviteter.